Konferanslar, Konuşmalar Arşivi


Onur Öymen’in Adana Atatürkçü Düşünce Derneği Konuşması – 14 Ocak 2012

Sayın Başkan, Çok Değerli Arkadaşlar, Öncelikle nazik davetiniz için içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugün sizlerle Türkiye’nin dünyadaki yeri ve dış politika sorunları hakkında görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Gerek ekonomik konularda gerek dış politikada, sosyal meselelerde, güvenlik alanında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için öncelikle Türkiye’nin dünyadaki yerini doğru olarak tespit etmek ve zaman içinde Türkiye’nin konumunda ne gibi değişiklikler [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen’in 5 Aralık 2011 Tarihli Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Mülakatı

Ben Dışişleri Bakanlığı’na girmeden önce önce Galatasaray Lisesi’ni sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Orada Doktora yaptım. 1964’te Dışişleri Bakanlığı’na girdim. Çeşitli kademelerde yurtiçinde, yurtdışında görev yaptım. Bu arada Kıbrıs’ta 4 yıl görev yaptım. Sonra da Büyükelçi olarak da Danimarka, Almanya ve NATO’da bulundum. Aşağı yukarı 2,5 yıl kadar da Dışişleri Müsteşarlığı yaptım. Ondan sonra ayrılarak [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen’in Beykent Üniversitesi Televizyonuna Verdiği Mülakat, 9 Aralık 2011

Bu gençlerin, halkın protesto gösterilerini, ayaklanmalarını iki ayrı grupta düşünmek lazım. Bir tanesi bir kere dünya çapında baktığımız zaman dünyadaki yerleşik düzen özellikle ekonomik düzen çok ciddi sıkıntılara yer açıyor, gelir dağılımı bozukluğuna yol açıyor, yüksek oranda işsizliğe yol açıyor. Sosyal tedbirler yeterli değil. O bakımdan dünyanın genel kuralları şimdiye kadar uygulanan genel yaklaşımlar halkta [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen – 16 Aralık 2011 İzmir 68’liler Platformu

Öncelikle nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Öyle anlaşılıyor ki 68‘liler Platformu da Dersim konusunun irdelenmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlemeyi kararlaştırmış, benim de görüşlerimi paylaşmak istiyorlar. Sizinle öncelikle bu konu etrafında yapılan yoğun medya faaliyetleri hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum.  Geçen gün bir gazetede de açıklandı, son günlerde bir CHP milletvekilinin konuyu yenide gündeme getirmesi [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

(English) Conference on Civilian Control on Military-2004

Comments of Dr. Onur Oymen on First Expert Report on Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey 15 September 2004 This morning, I would like to share with you, some ideas and experiences on the report presented to us. But before doing so, I would like to make a brief comment on the title of the conference. In [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

Ankara ADD’de Yapılan Konuşma-30 Haziran 2011

Onur Öymen’in ADD Ankara Merkezi’nde Yaptığı Konuşma 30 Haziran 2011 Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında bazı konular kamuoyunda, medya vasıtasıyla o şekilde işleniyor ki tartışmaya açık olması gereken şeyler, herkesin kabul ettiği bir veri gibi çıkıyor ortaya. Nedir bunlardan biri seçimler. Seçimler, gayet dürüst ve tarafsız bir şekilde yapılmıştır ve halkın  %50‘sinin oyunu alarak [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

(English) Turkey-EU Relations, Problems and Prospects-23 June 2011

Onur Öymen, Turkey-EU Relations, Problems and Prospects, Brussels, 22  June 2011 Dear chairperson, Dear guests, I would like to thank you for your kind invitation. I will try to highlight some main problems that Europe and Turkey are facing today and may face in the near future respectively, then I’ll try to express my views on whether these problems [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

Türk Hukuk Kurumu’nda Yaptığım Orta Doğu’daki Gelişmeler Konulu Konferans-4 Mayıs 2011

Onur Öymen Türk Hukuk Kurumunda Ortadoğu’daki Gelişmeler  Hakkında Yaptığı Konuşma 4 Mayıs 2011 Sayın Başkan, Değerli katılımcılar, Önce nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Ortadoğu’daki son gelişmeler çok kapsamlı sonuçlar doğurmaya aday görünüyor. Bu gelişmelerin Türkiye’yi de etkilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuya geniş bir pencereden bakmakta yarar var. Soğuk Savaş’ın sona ermekte olduğunun anlaşılmasından sonra, başta Orta [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

İTÜ’de Yaptığım Seçimler Öncesi Türkiye Konulu Konuşma-30 Nisan 2011

Onur Öymen’in İTÜ’de Yaptığı Konuşma – 30 Nisan 2011 Sayın Başkan, değerli konuklar, öncelikle nazik davetiniz için  içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşım Necla Arat’a da bu vesile ile bu davete aracılık ettiği için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, seçimlerden önce Türkiye’nin durumunu değerlendirirken, öncelikle güvenlik konusuna bakmamızda yarar var. Zira bütün dünyadaki hükümetlerin öncelikli [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.

(English) Farewell Statement of Mr. Onur Öymen, Deputy Chairman of EU Committee of the Turkish Parliament in COSAC meeting held in Budapest on 31st of May 2011

Farewell Statement of Mr. Onur Öymen, Deputy Chairman of EU Committee of the Turkish Parliament in COSAC meeting held in Budapest on 31st of May 2011 Thank you Mr. Chairman, We have listened, yesterday, very interesting, very important but not always promising, not always optimistic statements. Mr. Prime Minister Olmert has rightly said that Europe is loosing [...]

Bu belge Konferanslar, Konuşmalar arşivinde bulunmaktadır.