Ulusal Çıkarlar

Küreselleşme Çağında Ulus-Devleti Korumak

2005, Remzi Kitabevi.

Önsöz

Son yıllarda dünyada esen küreselleşme rüzgârları bazı temel kavramların tartışılmasına yol açtı. Küreselleşmeyi âdeta yeni bir din gibi gören bazı yazarlar ve düşünürler, artık eski tarih anlayışının sona erdiğini, ulus-devlet kavramının anlamını yitirdiğini, ülkelerin kendi çıkarlarını savunmaktan vazgeçip, bütün insanlığın ortak çıkarlarını düşünmesi gerektiğini savunmaya başladılar. Türkiye’de de bu görüşleri benimseyen düşünürlerin, yazarların sayısı az değil.

Acaba küreselleşme eğilimlerine öncülük eden büyük devletler de böyle mi düşünüyorlar? Onlar da ulusal çıkarlarını bir tarafa bırakıp diğer ülkelerle olan ortak çıkarlarını mı ön plana çıkartıyorlar? Dünyanın gerçekleri bunun böyle olmadığını gösteriyor. Büyük devletler, kendilerini değişen dünya koşullarına uydurmakla birlikte, işin özünde ulusal çıkarlarını savunmaktan vazgeçmiyor, tam tersine kendi ülkelerinin çıkarlarını en yüksek değer sayıyorlar.

Atatürk’ün öncülüğünde emperyalizme karşı büyük bir zafer kazanıp tam bağımsızlığına kavuşan, ulusal çıkarlarını en zor koşullar altında bile inançla koruyan Türkiye’nin, bugünkü dünya koşullarında cumhuriyetimizin bu temel değerlerinden vazgeçmesi düşünülebilir mi?

Bu kitapta bütün bu konular, dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilerek anlatılmaya çalışılıyor.

Kitabın yazılmasına çok değerli katkılarda bulunan yardımcılarım Mustafa Serdar Palabıyık ve Gaye Şendil ile Kader Çoksoy’a şükranlarımı sunuyorum.

Her zamanki gibi büyük bir sabır ve özveriyle çalışmalarıma destek olan, titiz dikkatiyle bana değerli katkılar sağlayan eşim Nedret Öymen’e ve çocuklarım Burak ve Başak’a da içtenlikle teşekkür ediyorum.

Burada yer alan bilgiler, gençlerimizin ve aydınlarımızın ulusal çıkarları koruma konusundaki azmini ve kararlılığını güçlendirmeye yardımcı olursa ne mutlu.

Onur Öymen
Ankara, Ağustos 2005

Arka Kapak

Onur Öymen, dördüncü kitabı olan Ulusal Çıkarlar’da, küreselleşme çerçevesinde Türkiye’nin durumunu ve yaşadığı sorunları somut verilerle açıklarken bu soruların cevaplarını araştırıyor.

• Değişen dünya koşulları içinde ulus-devletlerin varlığı, önemi, gücü, etkinliği ne anlam ifade ediyor?

• Egemenliğin sınırı nedir?

• Ulusal çıkarları korumaya çalışmak, bazılarının iddia ettiği gibi artık çağdışı bir davranış mı sayılmalıdır?

• Devletler kendilerini küreselleşmenin rüzgârına tamamen terk ederek güvenliklerinin ve ekonomik çıkarlarının korunması için çaba sarf etmekten vazgeçmeli midirler?


Öymen’in Diğer Eserleri Hakkında:

• TÜRKİYE’NİN GÜCÜ – “Cumhuriyet’in elde ettiği başarılarının en etkileyici ve iyimser anlatımı Onur Öymen’in kaleminden yazıldı. Onun mesajı şu: İşte geldik, buradayız, eskisinden çok daha fazla hesaba katılmalıyız…” Andrew Mango

• GELECEĞİ YAKALAMAK – “Öymen bu ikinci kitabında, içinde yaşadığımız dünyayı son derece sağlam bir görüş çerçevesinde irdeliyor… Çok değerli bilgileri çok doğru bir yaklaşımla bütünleştirmeyi başarmış. Öymen’in Geleceği Yakalamak adlı çalışmasını mutlaka okuyun…” Emre Kongar

• SİLAHSIZ SAVAŞ – “Öymen’in kitabını okuyunca bu konularda ağırlığımızı niçin koyamadığımızı, uluslar arası ilişkilerde nasıl böyle yalnız kaldığımızı, ne gibi yanlışlar yaptığımızı göreceksiniz. Bu kitabı bütün siyasetçiler, hocalar, öğrenciler ve Atatürk döneminin özlemini çeken herkes okumalı…” Emin Çölaşan