Onur Öymen’in KANAL A Mülakatı – 28 Ocak 2013

Sayın Birgül Ayman Güler’in sözleri üzerine yapılan eleştirilere kendisi cevabını verdi. Fakat mesele daha ciddi, derin ve CHP’yi aşan bir konudur. Bunu bir CHP’deki iç çatışma şekline getirmek bence son derece yanlıştır. Türkiye’de bir süreden beri bazı çevreler, yalnız onlar değil, dış çevreler, silahla Türkiye’ye bazı siyasi çözümler dayatmaya çalışan çevreler Türkiye’nin devlet yapısını, 90 yıldan beri süren temellerini tartışmaya açmak istiyorlar. O temelin özünde yatan da millet kavramıdır. Atatürk’ün bu konuda çok çeşitli, ısrarlı, etkili konuşmaları var. Diyor ki hangi etnik kökenden, dinden, mezhepten gelirse gelsin Türk vatandaşları Türk milletini oluşturur. Türk milleti belli bir ırkı temsil etmiyor. Türk milleti kapsayıcı, hangi kökenden gelirse gelsin herkesi kucaklayıcı bir kavramdır. Buna itiraz ediyorlar. Dikkat edecek olursanız Sayın Birgül Ayman Güler’in konuşmasına tepki gösterenlerden benim bildiğim hiçbiri Ahmet Türk’ün Öcalan ile yaptığı konuşmadan sonra söylediklerine tepki göstermedi. Orada ne diyor? Biz ulus devlete karşıyız diyor. Devletimizin temeli ulus devlettir. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi. Ayrıca diyor ki ne demek hangi etnik kökenden gelirse gelsin Türk demek, buna da karşıyız diyor. Yani 90 yıldır bu milletin kabul ettiği bütün anayasalarımızda yer alan temel kavramlara karşı çıkıyorlar, bş kaldırıyorlar. Bunu sizinle tartışmak istiyorlar, anayasamızı masaya yatırmak istiyorlar. Kimse bunu tartışmıyor. Yani birisi kalkıp da 90 yıldan beri tüm milletin benimsediği ulus devlet kavramını hatırlattığı zaman kıyameti kopartıyor bazı çevreler. Basında da maalesef bunlara destek olanlar var. Bu konu iç politika malzemesi yapılmayacak kadar önemli bir konudur. Gerek iktidara gerek muhalefete tavsiye ediyorum bu meseleyi iç politika çekişmelerine malzeme yapmayınız. Bu mesele devletimizin temelidir, köküdür, özüdür. Bazıları çıkıyor efendim, anayasadan Türk milleti lafını çıkaralım, türk vatandaşlığı diyelim, anayasal yurttaşlık diyelim… Ne demek oluyor bu? Niye çıkarıyormuşuz? Türk milleti lafı sizi niye rahatsız ediyor? Alman anayasasının kaç maddesinde Alman milletinden bahsediyor, Fransız anayasası Fransız milletinden, İspanyol anayasası İspanyol milletinden, Amerikan anayasası Amerikan milletinden, o ülkelerde farklı etnik özelliklere sahip insanlar yok mu? Bir Fransıza sorduğunuz zaman kimsin diye ben Bretonum mu diyor size ben Fransızım mı diyor? Herkes kendi milletinle iftihar edecek ama biz o milletin bir parçası olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Bir millet böyle bölünür, böyle parçalanır. Onun için herkesin dikkat etmesi lazım.

Ben parti içi meseleleri medyalar aracılığı ile tartışmak istemem. Ama her partinin bir programı vardır. CHP’nin de bir programı vardır, bu partiye üye olanlar bu programı benimsedikleri için üye olurlar. Ben hem üye olurum hem de programı redederim diyemezsiniz. Burası fikir kulübü değil, yani herkesin istediğini söyleyeeği bir yer değil. Sosyal demokrat partiye gelip de aşırı kapitalist görüşleri savunamayacağını gibi veya tersi olamayacağı gibi aynı şekilde belli temelleri, ilkeleri olan altı ok etrafında birleşen bir partiye gelip de ben bu ilkeleri tanımıyorum diyemezsiniz. Derseniz o partide yerinizin olup olmadığı tartışılır. O bakımdan partiye giriyorsanız programı kabul edeceksiniz. İkincisi şu, bunları sanki Türkiye’nin iç tartışması gibi bazıları değerlendiriyor, parti içi veya ülke içi, iktidarla muhalefet arasında, siz kimin Türkiye’ye yeni anayasayı dayatmak istediğini ve yeni anayasadan kimin Türk kelimesini çıkartmak istediğini biliyor musunuz? Açın 2009 tarihli David Philips raporunu, ben bunu mecliste açıkladım. Açıkça Kürt meselesinin çözümü için siz yeni anayasa yapın ve yeni anayasada Türk kelimesine yer vermeyin. Kim olduğunu anlıyor musunuz? Şimdi bize kimin dayattığını anlıyor musunuz bunları? Biz bunları kendi iç tartışmamız gibi görüyoruz ama bu dışarıdan Türkiye’ye dayatılan bir şeydir. Bunun çok eski geçmişi var. Bunlar böyle sıradan sivil toplum örgütleri değil, devletlerin finansmanıyla, eski büyükelçilerin katılımıyla hazırlanan raporlar bunlar. Çıkarın anayasanızdan, başka türlü Türk Kürt meselesini çözemezsiniz diyor. Kürt meselesinin bir çözümü var ve o çözümü size dayatmak istiyorlar. Terörü destekliyeek, sessiz kalarak, siyasi destek yoluyla veya basını etkileyerek böyle yapmaya çalışıyorlar. öyle bir noktaya geldik ki biz Türkiye diyemeyeceğiz artık. Açın google’ı girin internete, şimdiye kadar Türkiye’de başbakanlık yapmış insanların adını yazın ve Türk milleti yazın Celal Bayar’dan başlamak üzere, Atatürk ve İnönü’yü zaten biliyoruz da, bakın ne demişler Türk milleti hakkında. Bir de bugünkü Türk siyasetçilerini yazın onun karşısına da Türk milleti yazın, bakın kaç tanesi Türk milleti demiş veya diyebilmiş.

Birgül Ayman Güler’in konuşmasını bazıları vesile saydılar çünkü Türk ulusu kavramını unutturmak istiyorlar. öyle bir Türkiye olacak ki bu Türkiye bir toprak ve onun üzerinde çeşitli milletler yanyana yaşayacak. İStedikleri budur, bunu dayatmak istiyorlar. Açın bakın Barzani’nin yerel yönetim anayasasına Kuzey ırak’ta, Sevr’den bahsediyor. Sevr özlemi var içlerinde hala bazılarının. Bu konuda iktidar, muhalefet, iç politika görüşlerini bir tarafa bırakıp Atatürk’ün temellerini kurduğu Türk milleti, Türk devleti esasları üzerinde mutlaka birleşmeleri lazım. bunu tartışmaya açarsanız devletimizin birliğini bütünlüğünü korumamız çok zorlaşır.


Bu belge Basından Şeçmeler arşivinde bulunmaktadır.