Onur Öymen ‘in Russika Gazeta’ya verdiği Mülakat – 28 Ocak 2013


Yalnız Türkiye’nin çevresinde değil, daha uzak bölgelerde Afganistan’da da, Kuzey Afrika ülkelerinde de hatta zaman zaman okyanus aşırı ülkelerde de radikal islamcı terör ögütlerinin faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Terörün hiçbir cinsi kabul edilemez. Hangi nitelikte olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı uluslararası alanda etkin bir işbirliği yapılması lazım. Ama ne yazık ki şu anda devletlerin teröre karşı etkili bir işbirliği yaptıklarını söylemek mümkün değildir. Bu terör örgütlerinin işine yarıyor. Mesela bize, Türkiye’ye yönelik bir terör örgütü Kuzey Irak’ta faaliyet gösteriyor yıllardan beri, sınırı geçip Türkiye’de insanlarımızı, askerlerimizi öldürüyor ve bu terör örgütünü topraklarından çıkartmadığı için Bağdat hükümetini veya Barzani’yi eleştiren hiçbir ülke yoktur. Bu da gösteriyor ki teröre karşı mücadelede bir  samimiyet konusu var.

Radikal İslamcılar her yerde var maalesef dünyanın her tarafında var. Fakat şu sıralarda Türkiye’de birinci öncelik, en tehlikeli terör örgütü etnik bir terör örgütü olan PKK terör örgütüdür. Fakat onun dışında başka radikal unsurların da olduğunu biliyoruz.

Bizde din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır, laik sistem vardır. Bizim anayasamız laik devlet anayasasıdır. Halkı müslüman olan ülkeler arasında bir tek Türkiye’de gerçek anlamda laiklik var. Bu sistemde din adamlarının siyasete karışmaları duğru değildir. Biz din adamlarının siyasete şu veya bu şekilde karışmalarını hiç istemeyiz.

Türkiye bir din devleti değil. Hiçbir zaman cumhuriyetten bu yana din devleti olmadı olayacak da. Çünkü bu laiklik bizim anayasamızın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek maddelerindendir.

Biz Türkiye’de Ortadoğu’da görülen cinste bir hareket beklemiyoruz çünkü Türkiye çok daha eski zamandan beri demokrasiye geçmiştir, cumhuriyetle birlikte milli iradeye dayalı bir sistem kurmuştur. 1946‘dan sonra da  çok partili demokrasiye geçmiştir. Keşke diğer ülkeler de Türkiye ile birlikte böyle bir demokrasi sürecine girebilselerdi. Türkiye’nin demokrasiye girebilmesinin en önemli nedenlerinden biri laikliği kabul etmesidir. Çünkü halkı müslüman olan ülkelerde laiklik olmazsa demokrasi de olmaz.


Bu belge Basından Şeçmeler arşivinde bulunmaktadır.