Batı Trakya’da Kapatılacak Türk Okulları İle İlgili Verilen Soru Önergesi

19 Nisan 2011

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur Öymen

Bursa Milletvekili

Basın haberlerine göre Yunanistan’ın Batı Trakya’daki 35 Türk okulunu kapatma kararı verdiği anlaşılmaktadır.

1. Lozan Anlaşmasının lafzına ve ruhuna aykırı olan bu kararın engellenmesi için hükümetimizce ne gibi girişimlerde bulunulmuş ve ne sonuç alınmıştır?

2. Yunanistan bu kararından vazgeçmediği takdirde hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir?


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.