Yeni Kitabım Demokrasiden Diktatörlüğe ile ilgili bilgi

Onur Öymen’in Yeni Kitabı Yayınlandı

Onur Öymen’in yeni kitabı, “Demokrasiden Diktatörlüğe, İktidar Uğruna Demokrasiyi Feda Edenler” Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı.

Demokrasiden Diktatörlüğe Onur Öymen’in altıncı kitabı. Öymen bu kitabında tarihten bugüne kadar demokrasinin gelişimini incelerken iktidar uğruna demokrasiyi engelleyenleri, otoriter rejimler kurarak ülkelerini ve dünyayı felakete sürükleyenleri anlatıyor. Türkiye’nin çok partili demokrasiyi nasıl geliştirdiğini inceliyor ve ülkemizde demokrasi, özgürlükler ve insan hakları alanında yaşanan sıkıntıları dile getiriyor.

Öymen bu alanlarda dünyanın saygın kuruluşlarının değerlendirmelerinde Türkiye’ye verilen yeri  de  belirtiyor.

Kitabın Önsözü:

İnsanlığın ulaştığı en ileri yönetim biçimi olan demokrasi bugün bile milyarlarca insanın özlemi olmaya devam ediyor. Eski Yunanda başlayan demokrasi serüveni tarih boyunca dünyaya yayılırken çeşitli engellerle, güçlüklerle karşılaşmıştı. Bazen savaşlar, bazen iççekişmeler demokrasiyi sona erdirdi.Birçok ülkede  de seçim yoluyla iktidara gelenler iktidarda kalmak için demokrasiyi, özgürlükleri, insane haklarını feda ettiler ve diktatörlüğe yöneldiler.

Bazı büyük devletler kendi ülkelerinde demokrasiyi toplumun sadece belirli bir kesimi için uyguladı, diğer vatandaşlarını özgürlüklerden mahrum etti. Hatta ülkesinde yaşayanların bir bölümünü vatandaş bile  saymayanlar oldu. Emperyalist devletler kendi denetimindeki başka ülkelerin halklarını ise çoğu zaman otoriter rejimlerle yönettiler.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda Avrupa ülkelerinde seçimle geldikten sonar demokrasiyi tahrip eden diktatörler milyonlarca insanın hayatına mal olan insanlıkdışı rejimler kurdular ve yayılmacı emelleri uğruna dünyayı savaş felaketine sürüklediler.

Savaştan sonar demokrasi dünyanın birçok bölgesinde kökleşti ama demokratik sayılan ülkelerde bile demokrasi dışı pekçok uygulama görüldü. Dünya devletlerini kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen bazı uluslararası örgütlenmeler ortaya çıktı.

Başka ülkelerin iç politikasını, seçimleri ve hükümetlerin oluşumunu kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalışan devletler oldu.  21. Yüzyıla girildiğinde dünyada yaşayan insanların yarısından azı demokratik veya kısmen demokratik sayılan ülkelerde yaşıyordu.

Türkiye’nin geçmişinde özgürlükçü hareketler ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun  son dönemlerinde ortaya çıktı. Padişahın yetkilerini sınırlayan ilk girişimler kısa ömürlü oldu. Türkler gerçek demokrasinin temellerini ulusal kurtuluş savaşı sırasında attılar. Cumhuriyet dönemi ulusal iradenin egemenliğini ve ulusdevlet anlayışını devletin temeli haline getirdi. O dönemden gerçek bir demokrasiye, çok partili rejime geçilmesi de uzun yıllar aldı. Çok partili rejime geçildikten sonra da demokrasi sık sık engellerle karşılaştı. Bazen iktidarı bırakmak istemeyen liderler toplumu baskı altına almaya çalıştılar, bazen de askeri müdahaleler demokrasinin gelişimini engelledi. Demokrasi mi iktidar mı sorusuyla karşılaştıklarında bazı liderler iktidarı seçti.

Bütün bu gelişmelerden sonar Türkiye dünyanın demokratik ülkeleri arasında henüz hakettiği yeri alabilmiş değil. Yasalarda yapılan reformlar gerçek hayata henüz tam yansıyamadı, hatta bazen geri adımlar atıldığı da oldu.

İşte bu kitapta bütün bu konular değerlendiriliyor ve Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki yeri saptanmaya çalışılıyor. Bu kitapta yer alan bilgiler ve değerlendirmeler eğer demokrasiye gerçekten inanan siyaset adamlarını, gazetecileri, aydınları ve toplumun her kesiminden vatandaşları yaşadığımız sorunları tarih penceresinden bir kere daha düşünmeye sevk ederse ne mutlu.

Onur Öymen, 4 Mart 2011

Onur Öymen  Galatasaray Lisesi’ni ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ ni bitirdi. Aynı Fakültede Doktora yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Danimarka ve Almanya’da Büyükelçilik yaptı.Dışişleri Müsteşarlığı ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerinden sonra emekliye ayrılarak siyasete girdi. CHP’den İstanbul ve Bursa Milletvekilliği yaptı. Aldığı ödüller arasında Yılın Bürokratı ve Yılın Politikacısı ödülleri de bulunuyor.

Öymen’in daha önceki kitapları hakkında şunlar yazıldı:

Türkiye’nin Gücü:  “ Cumhuriyetin elde ettiği başarıların en etkileyici ve iyimser anlatımı Onur Öymen’in kaleminden yazıldı. Onun mesajı şu: İşte geldik, buradayız, eskisinden çok daha fazla hesaba katılmalıyız….” Andre Mango

Geleceği Yakalamak” Öymen bu kitabında içinde yaşdığımız dünyayı son derec esağlam bir görüş çerçevesinde irdeliyor… Çok değerli bilgileri, çok doğru bi ryaklaşımla bütünleştirmeyi başarmış. Öymen’in Geleceği Yakalamak adlı çalışmasını mutlaka okuyun…” Emre Kongar

Silahsız Savaş “Öymen’in kitabını okuyunca, bu konularda ağırlığımızı niçin koyamadığımızı, uluslararası ilişkilerde nasıl böyle yalnız kaldığımızı, ne gibi yanlışlar yaptığımızı göreceksiniz. Bu kitabı bütün siyasetçiler, hocalar, öğrenciler ve Atatürk döneminin özlemini çeken herkes okumalı.” Emin Çölaşan

Çıkış Yolu ” Çıkış Yolu”, genel olarak 496 sayfalık siyasi tarih, özel olarak da emperyalizm tarihi .Sadece bu kadar da değil: Bu tarih, sadece olayları betimlemiyor (tasviretmiyor), onları çok ciddi bir diyalektik bakış açıs ıiçinde ameliyat masasına yatırıp otopsisini yapıyor. Muhteşem bir analiz ve sentez düzeneği çalıştırıyor… Onur Öymen eğer CHP Genel Başkan Yardımcısı olmasaydı, kitabını emekli büyükelçi sıfatıyla yazmış olsaydı, “Çıkış Yolu”, gazeteciler ve tarihçiler tarafından 2008-2009 yılının en önemli kitabı ilan edilirdi.” Özdemir İnce


Bu belge Basın Bültenleri arşivinde bulunmaktadır.