Dolmabahçe Görüşmeleri İle İlgili Verilen Soru Önergesi- 8 Nisan 2011

8 Nisan 2011

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur Öymen

Bursa Milletvekili

22 Mart 2011 tarihli Taraf gazetesinde, wikileaks belgelerine atfen, 7 Mayıs 2003 tarihinde Sayın Başbakan ile o zamanki Sayın Genelkurmay Başkanı arasında Dolmabahçe Sarayında gerçekleşen görüşme hakkında Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliğinin raporlarına dayalı bazı bilgiler ve iddialar yayınlanmıştır. Daha sonra, Aydınlık Gazetesinin 28-30 Mart 2011 tarihli nüshalarında bu bilgilerin eksik biçimde yayınlandığı ileri sürülerek daha kapsamlı bilgi ve iddialara yer verilmiştir.

1.        Bu gazetelerde yer alan iddialarda gerçeklik payı var mıdır?

2.       Yoksa bu haberler ve iddialara niçin tekzip edilmemiştir?

3.       İddialar doğruysa, başta basını yönlendirmeye yönelik öneriler olmak üzere, bu raporlarda yer alan telkinler Türkiye’nin iç işlerine müdahale anlamına gelmemekte midir?

4.       Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzeydeki atamaları hakkında yabancı bir ülkeye danışıldığı veya önceden bilgi verildiği yolundaki ifadelerin Türkiye’nin bağımsız bir devlet olma özelliği ile bağdaştırılması mümkün müdür?

5.       Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının özel hayatları ile ilgili istihbarat bilgilerinin yabancı bir ülke tarafından elde edilerek Türk makamlarına verildiği iddiasının gerçek olabileceğine ihtimal verilmemekle birlikte, bu gibi hususların basında yayınlanmasından sonra Hükümetin sessiz kalması, bu rivayetlerde gerçeklik payının bulunabileceği izlenimini iç ve dış kamuoyuna vermemiş midir? Bu durum, en yüksek komuta kademelerinde görev yapmış komutanların itibarına zarar vermemiş midir?

6.       Bir bütün olarak bakıldığında Türkiye Cumhuriyetinin, Hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyebilecek nitelikteki ifade, öneri ve yönlendirme girişimlerine karşı ilgili ülke nezdinde ne gibi girişimler yapılmış ve ne sonuç alınmıştır?


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.