ASALA terör örgütü hakkında soru önergesi

28 Nisan 2010
                        
T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davudoğlu tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur Öymen

Bursa Milletvekili

1. ASALA Terör örgütü mensuplarınca öldürülen veya yaralanan diplomatlarımıza ve diğer devlet görevlilerimize karşı bu menfur cinayetleri işleyenlerden bugüne kadar kaç tanesi yakalanmış, yargılanmış ve cezalandırılmıştır?
2. Devletimizin elindeki bilgilere göre bunlar arasında halen Ermenistan’da ikamet edenler var mıdır?
3. Varsa bunlar hakkında şimdiye kadar herhangi bir dava açılmış mıdır, yargılama yapılmış mıdır?
4. Bakanlığımızca üst düzeyde yapılan görüşmelerde bu konudaki hassasiyetimiz Ermeni yetkililere bildirilmiş midir? Bildirilmişse ne cevap alınmıştır?


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.