PKK Terör Örgütünün Yurt Dışı Faaliyetleri Hakkında Soru Önergesi

TBMM BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Dış İşleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Onur Öymen
CHP Bursa Milletvekili
4 Mart 2010 tarihinde Belçika’da PKK terör örgütü mensuplarına ve kuruluşlarına yapılan baskından sonra Belçika güvenlik makamları, göz altına alınan kişilerin, Belçika ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde gençleri eğittiklerini ve PKK’nın Yunanistan ve Kuzey Irak’ta kampları bulunduğuna dair bilgiye sahip olduklarını söylemişlerdir.

1- Türkiye’nin NATO müttefiki olan Yunanistan’da, ülkemize yönelik terör kamplarının varlığı konusunda Hükümetinizin elinde bilgi mevcut mudur?
2- Bu kampların kapatılması, sorumlularının yakalanarak Türkiye’ye iadesi veya cezalandırılması konusunda herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulduysa ne sonuç alınmıştır?
3- Kuzey Irak makamları nezdinde bu konuda ne gibi girişimlerde bulunulmuştur ve ne sonuç alınmıştır?

VE CEVABI:

Terörle ve bu bağlamda PKK ile mücadele alanındaki kaygılarımız Yunanistan’a başta diplomatik kanallar olmak üzere çeşitli yollardan iletilmektedir. Bu çerçevede terör örgütüyle bağlantılı şahıs ve grupların Yunanistan’daki faaliyetleri hakkında Yunan makamlarına düzenli bilgi aktarılmakta ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik adımlar atılması talep edilmektedir.

Son olarak, bazı Avrupa ülkelerinde PKK bağlantılı kurum ve örgütlere karşı gerçekleştirilen operasyonlarla ilişkili olarak, örgütün Yunanistan’daki sorumlularının Avrupa çapındaki faaliyetleri hakkında Yunan makamları nezdinde girişimde bulunulmuştur. Yunanistan’daki Lavrion mülteci kampının  terör örgütü yandaşları tarafından kullanılması da Yunan makamlarının dikkatine getirilmiş ve bilgi talebinde bulunulmuştur.

Yunanistan ile güvenlik işbirliği alanında da düzenli temaslar yürütülmekte ve terör örgütünün faaliyetleri hakkında istihbarat ve bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.

Öte yandan, PKK terör örgütünün Kuzey Irak’taki varlığına son verilmesi ve buradaki kamplarının kapatılması amacıyla da Irak ve ABD ile birlikte oluşturulan Üçlü Mekanizma kapsamındaki çalışmalar sonuca yönelik olarak yoğun biçimde sürdürülmektedir.


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.