İran’da Gösterime Girecek Soykırım Filmi İle İlgili Soru Önergesi- 6 Nisan 2011

06 Nisan 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki soru önergemin  Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur ÖYMEN
CHP Bursa Milletvekili

Yurtdışındaki Ermeni kaynaklarının sitelerinde yayınladıkları bir haberde İran Hükümetinin sözde Ermeni Soykırımı iddialarını içeren bir filmin 24 Nisan günü İran’da gösterime sokulmasına izin verdiği ve çok sayıda milletvekilinin de bu gösterime katılacağı ifade edilmektedir.

  1. Bu bilgi doğru mudur?
  2. Bu konuda hükümet olarak İran makamlarıyla bir temasınız olmuş mudur?
  3. Olmuşsa ne sonuç alınmıştır?

Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.