Bursa’daki Binaların Depreme Dayanıklığı İle İlgili Verilen Soru Önergesi

16 Mart 2011

TBMM Başkanlığı’na

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur Öymen

Bursa Milletvekili

Depreme karşı en etkili önlemleri alan Japonya’da bile bir depremin çok sayıda insan hayatına mal olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın ışığında ülkemizin de depremle ilgili hazırlıklarını gözden geçirmesi önem taşımaktadır.

1. Türkiye’nin deprem olma ihtimali yüksek illerinden biri olan Bursa’da da muhtemel bir depreme karşı alınması gereken bütün tedbirler alınmış mıdır?

2. Depremde yıkılma riski olan kaç kamu binası bulunmaktadır? Bunlardan kaçı depreme dayanıklı hale getirilmiştir?

3. Riskli özel konutların dayanıklı hale getirilebilmesi için ne gibi destek sağlanmıştır ve halen ne kadarı depremde yıkım riski taşımaktadır?


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.