CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen’in Cumhuriyet Gazetesi’ne Mısır ve Kıbrıs İle İlgili Mülakat -06 Şubat 2011

CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen’in Cumhuriyet Gazetesi’ne Mısır ve Kıbrıs İle İlgili Mülakat

06 Şubat 2011

‘Hazin ama şaşırtıcı değil’

BAHADIR SELİM DİLEK

ANKARA – CHP Bursa Milletvekili emekli Büyükelçi Onur Öymen, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Müslüman Kardeşler devlete ve kamu düzenine sahip çıkmalı” sözlerine, “Hazindir ama şaşırtıcı değildir” diyerek tepki gösterdi. Öymen, “Birtakım dini unsurları başka ülkelerin siyasetine yön verecek tarzda teşvik etmek Türkiye’nin işi değildir. Türkiye’nin kendisi laik olan bir ülke; başka bir ülkede dini grupların devlete yön vermesinin savunuculuğunu yapamaz” dedi.

Öymen, Davutoğlu’nun Müslüman Kardeşler’e ilişkin verdiği mesajlar ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkleri’ne ilişkin “besleme” tanımlamasını şöyle değerlendirdi:

Türkiye başka ülkelerin içişlerine karışmamalı

- Sayın Davutoğlu’nun bunları söylemesi aslında hazindir ama şaşırtıcı değildir. Bir kere, Lübnan’da yaptığı gibi, Türkiye başka ülkelerin içişlerine karışma yoluna gitmemelidir. Mısır’ın kimler tarafından nasıl yönetileceğine Mısır halkı karar verecektir.

- Mısır’daki şu veya bu siyasi grubun, partinin, dini grubun savunuculuğunu, sözcülüğünü yapmak Türkiye’nin işi değildir. Zaten, AKP hükümeti, Filistin’de de Müslüman Kardeşlerin bir uzantısı olduğunu açıkça tüzüğüne yazan, Hamas örgütünü desteklemekte, onun sözcülüğünü yapacağını söylemektedir. Ortadoğu’da barışın, huzurun, istikrarın yerleşmesi için Türkiye’nin çaba göstermesi ne kadar doğruysa, bence o ülkeleri hangi partilerin hangi grubun idare edeceğini telkin etmeye çalışmak da o kadar yanlıştır.

Laik bir ülke, dini grupların devlete yön vermesini savunamaz

- Mısır halkı kendi özgür iradesiyle geleceğini bulacaktır. Birtakım dini unsurları başka ülkelerin siyasetine yön verecek tarzda teşvik etmek Türkiye’nin işi değildir. Türkiye’nin kendisi laik olan bir ülke; başka bir ülkede dini grupların devlete yön vermesinin savunuculuğunu yapamaz.

- Yani, yarın kendileri de Türkiye’de Müslüman Kardeşlerin ülküsünü benimserlerse ona da hiç şaşırmayın. Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerinin iç politikasına bu derece karışması son derece rahatsızlık vericidir. Yarın öbür gün bu ülkelerden daha kuvvetli tepki de gelebilir.

‘Beyrut’ta hükümet kurmak sizin işiniz mi?’

- Mısır’ı hangi siyasi grubun, hangi dini grubun yöneteceğini telkin etmek sizin göreviniz mi? Bırakın o ülkenin halkı karar versin. Mısır meydanına 1 milyon kişi toplandıysa AKP bize yol göstersin diye mi toplandı?

- Çok vahim bir gidiş içindeyiz. Hele bir de böyle anayasa değişikliği yapıp başkanlık sistemi gelirse, siz artık düşünün sonucunu.

Çok ayıp şeyler bunlar

- Şimdi her ülkede aykırı, hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz sesler çıkabilir. Kuzey Kıbrıs da demokratik bir ülkedir. Başka demokratik ülkelerdeki her tepki karşısında Türkiye bu tavrı sergiliyor mu? Ama biz de tasvip etmiyoruz bu tip, böyle Türk halkını incitici sözlerin, sloganların söylenmesini; bizim için de çok üzücüdür. Bir Başbakan’a düşen buna bakarak bütün Kıbrıslı Türkleri incitecek, onların aldığı maaşı filan dile getirecek bir tavır sergilemek değildir. Baştan aşağı yanlışlıklar yapıyorlar bence…

- Kıbrıs halkının büyük çoğunluğu Türkiye’ye yürekten bağlıdır. O insanların bu aykırı sesleri paylaşmadığını düşündüğümüzü söylemek Türkiye için çok olgun bir jest olur, bir karşılık olurdu. Kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkartmamak lazım.


Bu belge Yazılı basın arşivinde bulunmaktadır.