TV NET’e Verilen Mülakat- 18 Ekim 2010

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN’İN TV NET’E VERDİĞİ MÜLAKAT
18 EKİM 2010

Sunucu: Efendim, bugünlerde tartışılmakta olan başörtüsü meselesini size sormak istiyoruz? Bunun çözümü nasıl olmalıdır?

Onur Öymen: Evet bu konularda en doğru cevabı kuşkusuz partimizin sözcüleri verecektir. Görüşmeler, fikir almalar tabii ki olacaktır ama bu durumda yapılması gereken şey herkesin yargı kararlarına saygı duyması gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı kararlarını yok sayarak herhangi bir çözüm bulmak kabil değildir. O yüzden YÖK başkanının yaptığı gibi yöntemlerle yargı kararlarının arkasından dolanmak bir hukuk devletinde mümkün değildir. Bu nedenle zaten birçok üniversite bu bildiriye karşı çıkmıştır. Şimdi burada dikkate alınması gereken birkaç nokta var. Bir tanesi şu, bunu bazıları bir özgürlük meselesi gibi takdim etmeye çalışıyorlar ama daha önce sayın başbakan bunun bir siyasi simge olduğunu açıkça dile getirmişti. Şimdi bu özgürlük meselesi midir, siyasi simge midir? İkincisi şu, özgürlük meselesi ise eğer, önerilen formül şudur, üniversitelerde bunu serbest bırakalım ama liselerde bırakmayalım, kamuda bırakmayalım. Bunu CHP de söylüyor, diğerleri de söylüyor. Yani bir insanın hayatında sadece 4 yıl için ona bu özgürlüğü tanıyacaksınız. Üniversiteden önce tanımayacaksınız, üniversiteden sonra da tanımayacaksınız kamu sektörüne girerse de tanımayacaksınız. Şimdi bu özgürlüklere saygı anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Bunu tartışmanız gerekir. Sayın başbakan diyor ki efendim cumhurun giremeyeceği yer olmaz. Yani başörtüsü ile kamu sektörüne de girilir, orduevlerine de girilir. Başbakanın mesajı bu. Daha önce yaratılan hava bunun sadece üniversiteler için geçerli olacağına dair bir durumdu. Bir başka boyutu şu, başörtüsü takmak istemeyen ama aile baskısı ya da çevre baskısı yüzünden başörtüsü takmak zorunda kalan kızlarımızın durumu için ne yapacaksınız?  Sayın YÖK Başkanı diyor ki, ben güvence veriyorum. Siz kızların ailesine, çevresine giderek onları ıslah mı edeceksiniz çocuğuna baskı yapmaması için? Ya bu durumdan sonra aile ya da çevre baskısı ile başörtüsü takmayan kızlar başörtüsü takmaya zorlanırlarsa onların özgürlükleri ne olacak? Onları hakları ne olacak? Bu işlerin iyi düşünülmesi lazım. Herkes iyi niyetle yaklaşabilir bu olaylara ama çözüm noktasına geldiğiniz zaman sorunları da görmeniz lazım. O bakımdan burada dayanacağınız en önemli unsur hukuktur. Hukuksuz bir çözüm bulunamayacağına göre siz hukuk kurallarına saygı göstereceksiniz, yargıya saygı göstereceksiniz. Hukuk çerçevesinde bir çözüm arayışına gireceksiniz. Hukuk kurallarının arkasından dolanarak, hukuk ve yargıyı yok sayarak bir çözüm üretmek mümkün değildir. Benim kanaatim budur.


Bu belge Görsel Basın arşivinde bulunmaktadır.