NTV – CHP’deki Değişim Beklentisi Hakkında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in
NTV’ye Verdiği Mülakat
16 Mart 2010

 

Sunucu: Bugün bir süredir gündemde olan bir konuyu, CHP’deki değişim beklentilerini konuşacağız. “Değişim nasıl olacak? Öyle ya da böyle olacak. Ama bize kansız olması yakışır.” Bu sözler CHP’nin çarşaf açılımının mimarı sayılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ait. Sorulan sorular üzerine, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal da parti içerisinde gerçekleştirilecek değişiklikten söz etti. Bu konuları CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onur Öymen ile görüşeceğiz. Sayın Öymen, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ziyaretiniz sırasında, değişim konusunda sizin de sarf ettiğiniz sözler var. “Her kongrede değişim olur. Değişim olmayan topluluklar yaşayamaz” demiştiniz. Bu sözlerinizin devamını sizden dinleyelim. Çünkü Parti yönetiminin bu konuda ne düşündüğü ve bu değişimin içini nasıl doldurduğu önemli bir konu.

Onur Öymen: Bu konuda iki önemli unsur var. Bir tanesi partinin temel değer ve ilkeleri. Bunların kesinlikle korunması gerekiyor. Eğer bu değer ve ilkeler feda edilirse, o zaman biz CHP olmaktan çıkarız. İkinci unsur, ülkenin sorunlarına doğru teşhis koymak ve doğru çözüm üretmektir. Siyasi partilerden beklenen, ülkenin sorunlarını doğru şekilde anlamaları ve çözüm üretmeleridir. Biz CHP olarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Son olarak 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz Kurultayda  bunları ortak bir görüş olarak ortaya koyduk ve yeni bir parti programı hazırladık. Bu programda, partinin ülkenin bütün meseleleri hakkındaki bakış açısını açıkça ifade ettik. Ancak hayat devam ediyor, ülkemizde ve dünyada her an yeni değişiklikler oluyor. Bize düşen görev, bu gelişmeleri doğru algılamak, doğru çözümler üretmek ve halkı bu gelişmeleri çözebileceğimize inandırmaktır. Bütün arkadaşlarımız, bütün örgütümüz canla başla çalışıyor. Ülkenin bugünkü durumunda bu sorunlara en cesur çözümler üreten ve bunları halka açıkça yansıtabilen tek siyasi güç CHP’dir.

Sunucu: Belli meselelere karşı parti içerisinde görüş farklılıkları olabilir. Yine de belli bir yol haritası vardır. Ama son zamanlarda parti içerisinde, partinin daha küçük çaptaki, ilçe bazındaki örgütlenmeleri ile yönetimi arasında birtakım görüş farklılıklarının olduğu basına yansıdı. Mesela çarşaf yırtma eylemi bunlardan biri. Değişimden söz ederken, bu konuda daha fazla birliktelik yaratacak bir değişimden bahsediyor musunuz acaba?

Onur Öymen: Bireysel olaylar, görüşler ya da parti içi sorunlar tabi ki olabilir ama biz bu tarz sorunları medya aracılığı ile tartışmayız. Birbirimiz hakkında konuşmayız, birbirimizle konuşuruz. Bu arada bazı olaylar vatandaşlarımızı incitmiş olabilir. Partimiz bu olaylara karşı gereken tutumu gösterdi. Bizim partimizin bütün bu konulardaki tutumu ve ilkeleri bellidir. Bu ilkeler programımızda yazılıdır. Bir tek olaya bakarak bir siyasi parti hakkında hüküm vermek isabetsizlik olur. Asıl sorulması gereken; “Ülkenin bugün içinde bulunduğu en temel konular nelerdir, partinin bunlara bakış açısı doğru mudur, Genel Başkan tarafından yansıtılan cümleler Türk halkının gerçek düşünce ve duygularını yansıtıyor mu?” soruları olmalıdır.

Bu konuda bir sıkıntımız olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü medya, bir partinin görüşlerini halka yansıtmak konusunda en önemli araçtır. Medya organlarının tarafsız yayın yapmadıkları bir ülkede, siyasi partilerin görüşlerini halka duyurmaları zordur. Bugünkü ortamda  medya organları Hükümetin çok büyük bir baskısı altındadır. Çeşitli uluslararası kuruluşlar da bunu kabul ediyor. Bu kadar baskı altında olan medya organlarının tarafsız yayın yapmaları gerçekten zordur. Savunduğunuz düşünceler, sonuncu kişiye kadar ulaşmıyorsa bunda medyanın da bir payının olduğunu düşünmek gerekir. Ülkede ve dünyada son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Görüyoruz ki, Genel Başkanımızın ya da parti sözcülerimizin bu konulardaki görüşleri, medyada İktidar Partisi ile kıyaslanmayacak kadar az yer alıyor. Son derece önemli konularda önemli tespitler yapıyoruz ama bunlar basına yansımıyor.

Değişim mutlaka şarttır. Değişim süreci içinde olmayan organizmalar yaşayamaz. CHP’de de bu süreç sürekli yaşanmaktadır. Mesela, bugün TBMM’de bulunan milletvekillerimizin yarısı bir önceki Mecliste yoktu, Parti Meclisindeki arkadaşlarımızın yarısı daha önceki Parti Meclisinde yoktu. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızın yarısı bir önceki Merkez Yönetim Kurulunda yoktu. Gayet tabiî ki değişim olacaktır. Ama değişimden kastedilen partinin programının değişmesi, temel ilkelerin değişmesi, Genel Başkanın ifade ettiği görüşlerin değişmesi ise bu ayrı bir değerlendirme konusudur. Konu kişilerin değişmesi ise, bundan daha doğal bir şey olamaz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Gayet tabii ki zaman içerisinde böyle bir değişim de olacaktır. Fikirlerdeki değişim, toplumun ve dünyanın gelişimine paralel olarak, ancak partinin temel ilkelerinden fedakârlıkta bulunmadan gerçekleşecektir.

Her şeyin daha iyisi yapılabilir. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, biz bütün örgütümüz olarak canla başla çalışıyoruz. Parti teşkilatımız ülkenin her yerinde, bazen çok zor şartlar altında, partimizin ilkelerini, fikirlerini, görüşlerini halkımıza iletmek için çok büyük bir çaba içerisindeler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. CHP kuruluş ilkeleri ile Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir ve ben inanıyorum ki, ilk seçimlerde AKP İktidarını indirecek ve kendisi İktidara gelecektir. Bunun için çalışıyoruz. Bu seçimi kazanamadığımız takdirde, ülkenin geleceğinden çok ciddi kaygı ve kuşkularımız var.

Sunucu: Sayın Öymen yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 

Onur Öymen: Ben teşekkür ederim.


Bu belge Görsel Basın arşivinde bulunmaktadır.