CHP Bursa Milletvekili Onur Öymen’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail Arasında İmzalanan İşbirliği Anlaşması Hakkında Verdiği Soru Önergesi-14 Ocak 2011

14.01.2011

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

Onur ÖYMEN
Bursa Milletvekili

1- Kıbrıs Devleti’ni kuran antlaşmalara göre Türk tarafının onayı olmadan İsrail ile Güney Kıbrıs’ın bir ekonomik işbirliği imzalaması kabul edilebilir mi?

2- Bu antlaşmanın hayata geçirilmesinin önlenmesi için Türkiye ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir?

3- Başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin Güney Kıbrıs’la ilişkilerini geliştirme arzularının arkasında Kıbrıs’ın civarındaki sularda bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarından yararlanma arzusu olduğu düşüncesini hükümet de paylaşmakta mıdır?


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.