Azeri gazeteci ile Türkiye-Ermenistan-Rusya ilişkileri üzerine yaptığı mülakat

“Meseleye daha geniş çerçeveden bakılmalıdır. Rusya ve Abhazya Şubat ayında bir askeri sözleşme imzalamışlardır. Hava ve deniz üslerini 49 yıllığına kiralamışlardır. Ermenistan’la imzalanmış yeni bir askeri sözleşme ise Rusya’nın Kafkaslara uzun süreli yerleşme niyetini ortaya koymaktadır. Biz bu bölgeyi silahlı sorunlardan uzak tutmak isterken yeni bir güç dengesi belirmektedir. Gümrü üssünün kira süresini uzatan Ermeniler büyük ihtimalle Rusya’dan güçlü siyasi destek de almaktadır. Rusya Ermenilerin Karabağ’ı işgaline göz yummaya devam etmektedir. Türkiye’nin cereyan eden bu kaygı verici gelişmelere bu kadar kayıtsız kalması düşündürücüdür. Bir yandan Türkiye ile Rusya arasında ticaret enerji ve ekonomi alanında ilişkiler gelişirken Rusya’nın Türkiye açısından büyük önem taşıyan bu gibi konularda daha dikkatli olması beklenirdi.

Onur Öymen NATO’nun Türkiye’ye her hangi bir tatbikata ilişkin emir veremeyeceğini ifade etmiştir: “Eğer Türkiye itiraz ederse, Ermenistan’daki tatbikat hayata geçirilemez çünkü NATO’da kararlar diğer ülkelerin oybirliğiyle alınır. Eğer NATO’nun Türkiye üzerinden Ermenistan’a asker göndermesi söz konusu ise, bu Türkiye’nin bunu kabul ettiği anlamına gelir. Örneğin Ege’de bazı tatbikatlar Yunanistan karşı geldiği için iptal olmuştur. Şu anda Ermenistan’da NATO tatbikatları yapılması bizce uygun değildir. Eğer Türkiye itiraz ederse, tatbikatlar iptal edilebilir. “Komşularla sıfır problem” siyaseti bölgede yeni problemlerin çıkmasına sebep olmuştur”.


Bu belge Yazılı basın arşivinde bulunmaktadır.