Onur Öymen’in Cumhuriyet Gazetesine Verdiği Mülakat – 19 Eylül 2018

Onur Öymen Türkiye’nin Suriye politikasındaki güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile varılan İdlib uzlaşısına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Öymen, kısa vadeli ve lokal çözümlerden ziyade uzun vadeli kazanımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı. Suriye ile temas kurulmasını öneren Öymen’in değerlendirmeleri şöyle: ‘Ana hedef belirlenmeli’ Suriye’de öncelikli hedefi ve ana çerçeveyi barışın sağlanması, çatışmaların durdurulması, teröristlerin tasfiyesi, Suriye’nin yeniden egemenliğine [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Tek Kişiye Bağlı Parlamenter Rejimlerin Yarını, Onur Öymen

Tanınmış Fransız hukukçulardan Prof. Chatelin, Fransa’nın bugünkü rejimini tahlil ettikten sonra, ister istemez şu soruyu soruyor: “Bir kişinin kuvvet ve prestijiyle devlet yönetimine hakim olması, rejimin geleceği için ne dereceye kadar bir teminat olabilir?” Fransa’daki son gelişmelerin ışığı altında bu soruya cevap veren [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

ONUR ÖYMEN’İN ÇAĞDAŞ HALK DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ KONFERANSTA YAPTIĞI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ KONUŞMASI, 21 MART 2017

Öncelikle nazik davetiniz için içtenlikle teşekkürlerimi unuyorum. Özellikle değerli arkadaşım Yücel Abanozoğlu’nun bu toplantının düzenlenmesi için sarf ettiği çabalar nedeniyle kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli siyaset arkadaşım ve değerli anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum’la birlikte görüşlerimizi açıklama fırsatına sahip olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin devlet rejimini değiştirmeyi amaçlayan anayasa referandumuna bir aydan daha az [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

ONUR ÖYMEN, BURSA KONUŞMASI, 04 ŞUBAT 2017

Yeni anayasa tasarısıyla ilgili olarak akla gelen ilk soru şudur: Türkiye’de yeni bir anayasa veya köklü bir rejim değişikliğini öngören bir anayasa girişimi nereden kaynaklanıyor? Başta terör olmak üzere, son yıllarda ekonomide, dış politikada, insan hakları, özgürlükler, özellikle basın özgürlüğü gibi alanlarda yaşadığımız sıkıntıların sebebi anayasa mıdır? 1982 Anayasasının antidemokratik bir anlayışla kaleme alındığı çeşitli vesilelerle [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Büyük Devlet Adamı Rauf R. Denktaş’ı anarken

Barış Harekatından sonra Kıbrıs’ta görev yaptığım zamanlarda ve meslek hayatımın daha sonraki bölümlerinde ve siyasi hayatımda Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş’ı çok yakından tanımak ve onunla birlikte çalışmak onuruna sahip oldum. Denktaş’ın çeşitli özelliklerini bir Türk vatandaşı olarak gururla izledim. Bana Denktaş’ın en önemli özelliği nedir derseniz şöyle cevap veririm: Denktaş’ın pek çok özelliği meziyeti ve [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen, İzmir Mülkiyeliler Birliği Konuşması, Cumhuriyetin Anlamı – 27 Ekim 2015

Önce Mülkiyeliler Derneğinin değerli Başkanına ve çalışma arkadaşlarına nazik davetleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. İki gün sonra Cumhuriyetimizin 92. yılını kutlayacağız. Böyle bir günde arzu ederseniz öncelikle Cumhuriyetten başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti 600 yıl yaşadıktan sonra varlığı sona eren bir imparatorluğun külleri üzerinde kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu tek kişinin egemenliğine dayalı, otoriter ve din unsurunun devlet yönetiminde [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

(English) Onur Öymen, The Speech of Turkish Canadian Council, Toronto, 17 October 2015

Dear members of the Turkish Canadian Council and dear guests, My wife and I have a particular pleasure to be with you this evening in Toronto. I would like to thank president Murat Saatçioğlu and his colleagues for inviting me to share with you my views on the Armenian question. But, before dealing with the Armenian issue, [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen, Lozan’ın Yıldönümü Vesilesiyle Burhaniye’de Yaptığı Konuşma, 24 Temmuz 2015

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, önce nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Her yıl Lozan Antlaşmasının yıldönümünü kutlarken dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere bakarak bu anlaşmanın ne kadar büyük bir zafer olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Gerçekten Lozan hem imzalandığı dönem için hem de bugün için derslerle doludur. Türkiye Almanya ve müttefikleriyle birlikte girdiği Birinci Dünya Savaşından mağlup olarak [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen’in Pierre Loti Hakkındaki Konuşması, 18 Haziran 2015

Değerli Arkadaşlar, Ermeni soykırımı iddiaları Birinci Dünya Savaşında propaganda amacıyla üretilen belgelere dayandırılmaktadır. Elbette savaş koşullarında cereyan eden olaylar hem Türklere hem de Ermenilere ıstırap vermiştir. Ancak bu olaylar daha sonra yıllar boyu süren Türkiye aleyhtarı propagandalara malzeme yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlarında İngiltere’nin Almanya ve onun müttefikleriyle savaşırken Amerika’yı kendi yanında savaşa çekmek için yoğun bir [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.

Onur Öymen’in Seydişehir ADD’de Yaptığı Konuşma – 12 Mayıs 2015

ONUR ÖYMEN, SEYDİŞEHİR ADD KONUŞMASI, 12 MAYIS 2015-05-11 Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar, Önce nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum Son zamanlarda, dış politika ile ilgili konular Türkiye’nin gündeminin ön sıralarına çıktı. Sürekli olarak yabancı siyaset adamları, AB Parlamentosu gibi uluslararası kuruluşlar, bazı hükümet temsilcileri Türkiye’yi suçlayıcı beyanlarda bulunuyorlar. Onlara bakacak olursak Türkiye uzun yıllardan beri karşılaştığı bütün [...]

Bu belge Belgeler arşivinde bulunmaktadır.